site logo

Twitch taps top Zynga marketing exec Doug Scott as CMO